Měníme předměty
na výjimečné dárky
Chci nabídku

Trvanlivost potisku

Faktory, které ovlivňují trvanlivost potisku

  1. Správný výběr potisku
    Výběr potisku je úkol obchodníka, který Vám poradí a zváží všechny okolnosti, které mohou mít vliv na výdrž. Více o výběru vhodné potlače tu.

  2. Správné umístění potisku
    Umístění potisku je vhodné konzultovat s obchodníkem. Platí hlavně v případě umístění potisku na místa s výskytem  častého tření.

  3. Frekvence používání předmětu
    Použití předmětu je vhodné konzultovat s obchodníkem. V případě nesprávného umístění potisku může dojít při jeho    používání k poškození potisku. Na mechanické opotřebení potisku proto záruka nevztahuje.