Měníme předměty
na výjimečné dárky
Chci nabídku

Ochrana osobních údajů - marketing

1. Kdo jsme?

Vaše osobní údaje zpracovává společnost: Sketch, sro, Tomášikova 26, 821 01 Bratislava, IČO: 35877529, DIČ: SK2021789704, kanceláře: Ružomberské 6, 821 05, Bratislava 1, oddíl sro vložka číslo 30841 / B (dále jen ,, Provozující ").

 

2. Jaké osobní údaje zpracovává?

Abychom vám mohli zasílat informace o produktech a službách a obracet se na vás s priekumom trhu, zpracováváme vaše osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, e-mail, tel. číslo, adresa pro doručení a adresa sídla.

 

3. Pro jaký účel zpracovává vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje zpracovává v první řadě za účelem péče o zákazníka, poskytování informací o produktech a službách, kontrolu kvality a průzkumu trhu, a to prostřednictvím vybraného způsobu komunikace. Vaše osobní údaje zpracováváme pro tento účel, pokud nám na to dáte souhlas.

 

4. Jak nám můžete dát souhlas?

Souhlas na zpracování vašich osobních údajů nám můžete dát některých z těch způsobů:

 • přes online formulář
 • přihlášením se na newsletter
 • zaškrtnutím příslušných políček při registraci, před odesláním žádosti o kalkulaci nebo závazné objednávky

 

5. Jak můžete souhlas odvolat?

Souhlas se zpracováním osobních údajů, který jste nám dali, můžete kdykoliv odvolat. Souhlas můžete odvolat:

 • zasláním oznámení na mail gdpr@sketch.sk
 • zasláním oznámení na adresu Sketch, s.r.o., Tomášikova 26, 821 01, Bratislava

 

6. Jak dlouho uchováváme vaše osobní údaje?

 • Účtovnívctvo
  •  Účetní doklady se uchovávají podle zákona po dobu 10 let.
 •  E-shop
  • Kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetového obchodu se uchovávají po dobu vyřízení objednávky a po nezbytný čas pro případ uplatnění práv, např. reklamace.
 • Kupní smlouvy
  • Kupní smlouvy se uchovávají po dobu trvání smlouvy a po nezbytný čas pro případ uplatnění práv, např. reklamace.
 • Evidence reklamací
  • Dokumenty vztahující se k reklamací se uchovávají po dobu 5 let.
 • Vymáhání pohledávek / Soudní spory
  • Dokumenty týkající se vymáhání pohledávek a / nebo soudních sporů se uchovávají po dobu 10 let.
 • Marketing
  • Údaje se uchovávají po dobu, na kterou dotyčná osoba poskytla souhlas, příp. po kratší dobu do odvolání souhlasu. Pokud není dán souhlas na konkrétní dobu, osobní údaje se zpracovávají pokud se neskončil účel v souvislosti s nímž souhlas daná osoba dala.

 

7. Kam přenášíme vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje jsou ukládány na serverech na území Slovenska, České republiky, Irska, případně jiné země EU. Tyto země podle rozhodnutí Evropské komise zaručují přiměřenou úroveň ochrany osobních údajů ..

 

8. Na koho se můžete obrátit?

Pokud máte jakékoliv dotazy, zda podněty týkající se osobních údajů, můžete se obrátit na:

Jméno a příjmení: Tatiana Dziaková
E-mail: gdpr@sketch.sk
Tel.č .: +4212 48 48 40 40

 

9. Nejste spokojen?

Pokud nejste spokojeni s tím, jak zpracováváme vaše osobní údaje, můžete nám dát o tom vědět na email gdpr@sketch.sk Také máte možnost podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů, pokud si myslíte, že vaše osobní údaje zpracováváme nezákonně.

 

10. Jak zpracováváme vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje zpracováváme v elektronické a listinné formě. Využíváme přitom prostředky automatizovaného individuálního rozhodování.

 

11. Jak zajistíme ochranu vašich osobních údajů?

Bezpečnost vašich osobních údajů je pro nás prvořadá. Abychom zajistili ochranu vašich osobních údajů, přijali jsme nezbytná technická a organizační opatření.

Všechny osobní údaje jsou na zabezpečených serverech a přístup k nim je pouze pro omezenou skupinu uživatelů minimálně prostřednictvím jména a hesla.

 

12. Závěrečná ustanovení

Tyto zásady ochrany osobních údajů nabývají platnosti ke dni 18.5.2018.

Vyhrazujeme si právo tyto zásady změnit, pokud dojde ke změně zpracování osobních údajů v naší společnosti. O každé změně budete informováni e-mailem.

 


POSKYTNOUT SOUHLAS, BUĎTE S NÁMI V KONTAKTU