Měníme předměty
na výjimečné dárky
Chci nabídku

Poučení o právech

Jaká máte práva?


1. Právo na přístup k údajům

Máte právo vědět, zda zpracováváme vaše osobní údaje. Pokud tyto údaje zpracováváme, můžete nás požádat o přístup k nim. Na základě vaší žádosti vydáme potvrzení s informacemi o zpracování vašich osobních údajů naší společností.

 

2. Právo na opravu

Máte právo na to, aby vaše osobní údaje, které zpracováváme, byly správné, úplně a aktuální. Pokud jsou vaše osobní údaje nesprávné nebo neaktuální, můžete nás požádat o opravu nebo doplnění.

 

3. Právo na vymazání

Za určitých okolností máte právo, abychom vaše osobní údaje vymazali. O vymazání vašich údajů nás můžete požádat kdykoliv. Vaše osobní údaje vymažeme, jestliže:

    již vaše osobní údaje nepotřebuje pro účel, pro který jste nám je poskytli
    odvoláte svůj souhlas
    namítáte vůči zpracovávání vašich osobních údajů
    zpracováváme vaše osobní údaje nezákonně
    osobní údaje musí být vymazány, aby se tím splnila zákonná povinnost
    pokud jste dítě, příp. rodič dítěte, které souhlasilo se zpracováním osobních údajů přes internet

 

4. Právo na omezení zpracování

Můžete nás požádat, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů. Pokud vaší žádosti vyhovíme, vaše osobní údaje budeme pouze uchovávat a dále s nimi pracovat nebudeme. K omezení zpracování vašich údajů dojde, jestliže:

    nám sdělíte, že vaše osobní údaje jsou nesprávné, a to až dokud neověříme jejich správnost
    zpracováváme vaše osobní údaje nezákonně, avšak vy nesouhlasíte s jejich vymazáním a na místo toho žádáte, abychom zpracovávání vašich osobních údajů pouze omezily
    vaše údaje už nepotřebujeme, ale potřebujete je vy k prokázání, uplatňování nebo hájení svých práv
    namítáte vůči zpracovávání vašich osobních údajů, a to dokud neověříme, zda naše oprávněné zájmy převažují nad vašimi důvody

 

5. Právo na přenositelnost údajů

Máte právo požadovat, abychom vám poskytli vaše osobní údaje v elektronické formě (např. Soubor xml nebo csv), která vám umožní snadno si přenést údaje do jiné společnosti. Také nás můžete požádat, abychom vaše osobní údaje přenesly do vybrané společnosti přímo my. Vaší žádosti vyhovíme v případě, že jste nám poskytli osobní údaje přímo vy a dali jste nám na jejich zpracování souhlas.

 

6. Právo Namísto

Máte právo Namísto, že zpracováváme vaše osobní údaje. AK vaše osobní údaje zpracováváme pro účely přímého marketingu, můžete namítat jejich zpracování kdykoliv. Na základě námitky vaše osobní údaje vymažeme. Pokud vaše osobní údaje zpracováváme v následujících případech:

    na plnění úkolu ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci
    z důvodu našeho oprávněného zájmu
    vytváření zákaznického profilu,

můžete namítat jejich zpracování, pokud máte na to osobní důvody.

 

7. Jak můžete tato práva vykonávat?

S vaší žádostí se můžete na nás obrátit některých z těchto způsobů:

    e-mailem na gdpr@sketch.sk
    poštou na adresu Sketch, s.r.o., Tomášikova 26, 821 01 Bratislava