Měníme předměty
na výjimečné dárky
Chci nabídku

SWOT analýza

SWOT je analýza silných a slabých stránek podniku, ale i produktu či služby. Je složena ze čtyř částí, Silné stránky (Strengths), Slabé stránky (Weaknesses), Příležitosti (Opportunities) a Ohrožení (Threats). Pozor, SWAT analýza není strategií, ale slouží k její správné definici.