Microsite

Microsite je podpůrná webstránka, která má za úkol podpořit konkrétní produkt nebo službu. Většinou (ne vždy) se nachází na jiné doméně než hlavní stránka a název domény se snaží být co nejvíce jasný a spojený s předmětem, či službou. Na danou stránku se následně směřuje reklama.Výhodami takových stránek, je nízká cena za vytvoření takové stránky, umístění pouze relevantních údajů a přehlednost. Využívají se jako na propagaci produktů a služeb, přínosné jsou při organizování spotřebitelských soutěží, či na sbírání marketingových údajů jako email, a sbírání informací o spotřebitelském chování.