Měníme předměty
na výjimečné dárky
Chci nabídku

Kód 404

Určitě jste se s tím již setkali. Kód 404 označuje chybu, když se na daném serveru nenachází Vámi zvolená stránka. Příčin může být několik. Mohli jste udělat chybu v adrese, nebo daná stránka přestala existovat. Pokud se to děje na Vaší webstránce, tak se s tím dá pomoci. Špatně zapsané stránky víme přesměrovat na funkční, případně na kreativní pojaté štyristoštvorky. Totéž platí io přesměrování již nefunkčních stránek. To se provádí například při zrušení produktu a přesměrováním uživatele na jeho náhradu.