Měníme předměty
na výjimečné dárky
Chci nabídku

Bounce rate

Bounce rate, čili míra okamžitých odchodů je jednou z najdôležiteších metrik, které se sledují při stránkách. Udává se v procentech a vyjadřuje jaké procento návštěvníků opustilo stránku bez provedení další akce. Pokud je toto procento příliš vysoké, znamená to, že návštěvník stránky na ní nenašel to co hledal, nebo jej daná stránka neoslovila.
Brand, Branding - brand znamená v angličtině Značka, resp. obchodní značka. Je to výraz, znak, symbol, design, nebo jejich kombinace, které mají za úkol identifikovat zboží nebo služby prodávajícího od konkurentů. Brandingem myslíme fyzickou propagaci samotného loga firmy, či jejího jména, prostřednictvím různých médií a zda předmětů. Díky brandingu se značka dostává do hlubšího povědomí v cílové skupině.