Měníme předměty
na výjimečné dárky
Chci nabídku

HOAX

HOAX je podvodní zpráva, která se šíří zejména internetem pomocí emailů, či sociálních sítí. Na šíření HOAXů mají z velké části zásluhu právě lidé, kteří tento pojem neznají a přeposláním takové klamavé zprávy mají pocit, že příjemci pomáhají. Zprávy a jejich důvěryhodnost si třeba vždy ověřovat a nepodílet se na šíření dezinformací.