Měníme předměty
na výjimečné dárky
Chci nabídku

CTR (Míra prokliku)

CTR (Click Through Rate)
Pokud potřebujete vědět, jak často lidé klikají na vaši reklamu, tak to zjistíte právě podle míry prokliků, kterou známe pod zkratkou CTR. Vyjadřuje podíl mezi zobrazenými reklamami a mírou jejich prokliku a udává se v procentech. Například, pokud se vaše reklama zobrazí 100 krát a z toho zaznamená 5 krát proklik, výsledná hodnota CTR bude 5%.

CTR (%) = počet prokliků / počet zobrazení * 100

V zásadě platí, že čím vyšší je míra prokliku, tím úspěšnější je reklamní kampaň.