Měníme předměty
na výjimečné dárky
Chci nabídku

ROAS

Zkratka ROAS pochází z anglického Return on Advertising Spend, čili návratnost investice do reklamy. Touto metrikou se měří efektivita jednotlivých reklamních kampaní, čili kolik eur jsem získal na jedno vynaložené euro na reklamu.