Měníme předměty
na výjimečné dárky
Chci nabídku

Kalendárie - Poslali jsme Vám email

 

 

Děkujeme za projevený zájem o stažení kalendáří.

Odkaz ke stažení kalendáří Vám byl zaslán na email.

 

 

 

 

*ODMÍTNUTÍ ZÁRUK A ODPOVĚDNOSTI
Stažením a použitím našich kalendáří potvrzujete a vyjadřujete svůj souhlas s tím, že:

Přestože naší snahou je dodat kalendářie se správnými údaji, nezaručujeme přesnost, efektivnost ani vhodnost kalendáří. Stažením kalendáří přebíráte plnou zodpovědnost a riziko plynoucí z používání těchto kalendáří. Kalendária mohou obsahovat technické nepřesnosti nebo typografické chyby. Společnost Sketch s.r.o. si vyhrazuje právo kdykoli provést doplnění, vyřazení nebo úpravy kalendáří a to bez předchozího upozornění.

Společnost Sketch s.r.o. nedává prohlášení, ani záruky žádného druhu, ani povahy, ohledně kalendáří, které poskytuje ke stažení. Společnost Sketch s.r.o. tímto odmítá jakoukoli odpovědnost a záruky, výslovné i předpokládané, vyplývající ze zákona, smlouvy, či na jiném podkladě, včetně jakýchkoli záruk ke kalendářím. Společnost Sketch s.r.o. v žádném případě nepřebírá odpovědnost za žádné škody, bez ohledu na jejich druh nebo povahu, včetně přímých, nepřímých, zvláštních (včetně ušlého zisku), následných nebo vedlejších škod, které vzniknou v důsledku existence nebo používání kalendáří ke stažení od firmy Sketch s.r.o.