Sodexho

O klientovi

Sodexho je francouzská společnost, která poskytuje stravovací služby a správu zařízení. Byla založena v roce 1966 v Marseilles. Podařilo se jim uspět ve více zemích a v Americe. Jejich servis najdeme v předškolních zařízeních, školách, jídelnách výrobních závodů ale i ve věznicích.