Kancelária prezidenta Slovenskej republiky

O klientovi

Kancelář prezidenta České republiky je právnickou osobou, která zajišťuje a napomáhá fungování věci, které jsou spojeny s výkonem aktuálního prezidenta / tky. Byla zřízena v roce 1992. Kromě toho plní i organizační, odborné a materiálně technické úkoly, které vycházejí ze zákonů a jiných právních předpisů.