Europa 2

O klientovi

Slovenské komerční rádio spustilo své vysílání v prosinci v roce 2009 se zaměřením na mladou generaci posluchačů, kterým přizpůsobuje hudbu a relace. V rámci Slovenska je pátým nejposlouchanějším rádiem a v rámci komerčních rádií třetím nejposlouchanějším rádiem.